CVST vzw is ontstaan uit de vroegere bewonersraad van het Oud Atheneum S.C.v.V.. Deze vereniging zorgt voor de contacten tussen de leden onderling en de stad Sint-Truiden. Verder houdt de vereniging zich bezig met kleine herstellingen in het gebouw, toezicht houden op het naleven van het intern reglement, toezicht houden op (brand)veiligheid en het organiseren van vergaderingen en activiteiten.

Momenteel zijn al onze leden (verenigingen) gehuisvest in het Oud Atheneum. Onze ambitie is deze lokatie nog beter te benutten voor de diverse verenigingen en eventueel het oprichten van nieuwe lokaties elders in de stad.

In het Oud Atheneum zijn in de oude klaslokalen op de eerste en tweede verdieping diverse verenigingen gehuisvest. Daarnaast is in het gebouw een sportzaal van de sportdienst en het Huis van de Wereld ondergebracht.

De ingang van de verenigingen is via de rechtse poort (deze staat open tijdens de openingsuren). De deur die toegang geeft tot de lokalen op de eerste en tweede verdieping is enkel te openen met een badge of wanneer een vereniging zich aanwezig meldt met een geheime code. De deur is dus altijd gesloten voor ongewenste bezoekers.

In het gebouw is op elke verdieping een sanitaire installatie voor dames en heren. Het gebouw is uitgerust met camera bewaking en een badgesysteem. Een evacuatiealarm en de nodige blusmiddelen zijn ter beschikking. Kortom een veilig en comfortabel gebouw voor de lokale verenigingen.