Voor meer informatie kan U de Raad van Bestuur contacteren
     via (voorkeur)
     telefonisch op het secretariaat: 011/68.34.78.
     post:
          Centrum voor Verenigingen Sint-Truiden vzw
          Zoutstraat 46
          
3800 Sint-Truiden