Toen het gemeenschaps-onderwijs zijn intrek nam in het nieuwe complex aan de Tichelrijlaan stond het Atheneum in het centrum van de stad lange tijd leeg en bijgevolg lag het er belabberd en erg verwaarloosd bij.

Jammer want vele verenigingen uit Sint-Truiden waren op zoek naar een geschikte locatie voor allerlei activiteiten. Het stadsbestuur heeft in 1996 beslist een aantal lokalen op de eerste en tweede verdieping te huren.
Aanvankelijk reageerden de verenigingen terughoudend. Ze vreesden dat de verhuis maar tijdelijk zou zijn. De volksgroep Pierlala nam er als eerste zijn intrek. Al snel volgden anderen en groeide "den Athené" uit tot een waar centrum waar talrijke verenigingen een echte tweede thuis vonden.

Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2001 besliste het huidige stadsbestuur het gebouw aan te kopen en kregen de inwoners de zekerheid van een vaste stek. De gehuisveste clubs staken de handen uit de mouwen en de lokalen en gangen kregen een flinke opknapbeurt.

Het koninklijk Atheneum werd gedoopt met de naam Oud Atheneum, niet omdat het oud is want alles is er jong en nieuw, maar als herinnering aan de goede oude tijd dat velen er school liepen.
Nu, jaren later, is het Oud Atheneum uitgegroeid tot een cluster van verenigingen waar honderden leden regelmatig samenkomen.

Er werd een dagelijks bestuur opgericht en een bewonersraad in het leven geroepen.

Op 15 december 2009 is er beslist van de bewonersraad, dat een feitelijke vereniging was een vzw te maken.

Zij komen meerdere malen samen en allerlei problemen eigen aan de vele verschillende groeperingen en talrijke clubleden worden besproken en indien mogelijk opgelost.
Regelmatig komt het bestuur samen met schepen van gebouwen Johnny Vangrieken en wordt er gesproken en gedebatteerd over nieuwe voorstellen en uit te voeren plannen.

In 2005 werd het dak gerenoveerd. De centrale verwarming werd aangepast, gedeeltelijk vernieuwd en de radiators voorzien van energiezuinige, radiografisch gestuurde kranen. In 2006 werd de turnzaal omgebouwd tot een polyvalente zaal met alle nodige voorzieningen en op de eerste en tweede verdieping kwamen de noodzakelijke sanitaire installaties.
In 2010 werden de oude stookketels van de centrale verwarming vervangen door een nieuwe ketel. Deze zorgt ervoor dat het terug lekker warm is in het gebouw.

Lees ook het artikel "Van legerdepot tot Oud Atheneum" om de geschiedenis van het gebouw te ontdekken.