Heemkundige Kring groot Sint-Truiden vzw

De HKGST bestudeert het dagelijkse leven van de Truienaren in het verleden.

Een greep uit de activiteiten van de kring: oude foto's verzamelen en tentoonstellen, religieuze voorwerpen verzamelen en tentoonstellen, oude gebruiksvoorwerpen verzamelen, het driemaandelijks tijdschrift De Bink uitgeven met artikels over en foto's van wè 't vrugger was, het 'necrologium' (duizenden doodsbrieven) ter beschikking stellen van wie zijn stamboom wil opstellen, boeken uitgeven over het verleden van Sint-Truiden, enz.

De Bink kost 10 euro voor 4 nummers van 28 blz. Steunende leden betalen 15 euro, ereleden minimum 25 euro.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden: