De Gezinsbond

Na de ellende van de eerste wereldoorlog hadden vooral grote gezinnen het moeilijk om terug een gezinswaardig bestaan op te bouwen.
In de jaren zestig groeide de Bond en telde 320.000 aangesloten gezinnen. In de loop der jaren kende de Bond een evolutie naar een grotere bekommernis voor het welzijn, met meer aandacht voor opvoeding, man-vrouw relaties, emancipatie van het gezin, de combinatie van gezin en arbeid, zorg voor het milieu, kinderrechten en dergelijke. De gezinsbeweging groeide uit tot een vereniging met heel wat ontmoetingskansen voor gezinnen, maar ook voor gezinsleden: kleuters, lagere schoolkinderen, ouders, grootouders, …
De Bond ontpopte zich ook steeds meer tot een Bond voor alle gezinnen. Nu telt de Bond 13.500 vrijwilligers in 1.073 afdelingen, die samenwerken aan een sociaal-geëngageerde, dienstvaardige en pluralistische gezinsbond ten dienste van de gezinnen in Vlaanderen en Brussel. De Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, kortweg De Bond en sinds maart 2002 de Gezinsbond, heeft aandacht voor alle gezinnen. Politieke voorkeur, arbeidsstatuut of geloofsovertuiging spelen geen rol.


De Gezinsbond is, met meer dan 300.000 aangesloten gezinnen, de grootste gezinsbeweging in Vlaanderen. De Gezinsbond ijvert voor een gezins- en kindvriendelijke maatschappij.

Voor meer informatie:
Winnen Willy
Secretaris
Naamse steenweg 166
3800 Sint-Truiden
Tel.: 011/68.98.76.